Làm thế nào nó hoạt động?

Link4Sub.com tạo ra nhằm mục đích tối ưu người đăng ký cho bạn.
1
Tạo link

Tạo một liên kết mà không cần sử dụng tài khoản.

2
Chia sẻ link

Chia sẻ nó vào mô tả hoặc trang cộng đồng YouTube của bạn.

3
Nhận người đăng ký

Nhận được rất nhiều người đăng ký một cách dễ dàng.

Họ đang nói gì?

Lời chứng thực từ một số người dùng Link4Sub.com
  • Link4Sub.com rất dễ sử dụng, tôi đã tăng được rất nhiều người đăng ký...
  • Các nút rất đầy đủ, bạn sẽ hiếm khi thấy nó ở trên các trang web khác.
  • Tôi có thể tìm thấy liên kết mà tôi đã tạo trước đây, điều này không phải là rất dễ dàng sao?
  • Cảm ơn Link4Sub.com, tôi đã có rất nhiều người đăng ký

Tăng số người đăng ký của bạn với Link4Sub.com

Link4Sub.com làm cho số lượng người đăng ký của bạn tăng nhanh hơn!
Bắt đầu!

Câu hỏi thường gặp

*Một số câu hỏi thường gặp của người dùng.

Trang web này là miễn phí?

Đúng! trang web này hoàn toàn miễn phí, tất cả mọi người có thể sử dụng nó mọi lúc.

Dịch vụ này có an toàn không?

Rất an toàn! dịch vụ này chỉ chuyển đổi trình tải xuống thành hoàn thành các bước để tải xuống.

Chúng tôi có thể rút ngắn tất cả các liên kết?

Có, bạn có thể tạo liên kết mọi lúc, tất cả liên kết đều được phép ở đây.

Có giới hạn nào cho việc tạo liên kết không?

Không! chúng tôi không đặt bất kỳ giới hạn nào cho điều đó, Bạn có thể tạo bao nhiêu liên kết tùy thích.